Vidno polje - Poliklinika Optotim

Vidno polje

Loading...

Što je vidno polje?

Cijena pregleda za vidno polje iznosi 65 EUR.

Postoje mnoge bolesti u kojima dolazi do različitih ispada u vidnom polju od kojih su neke vezane za bolesti oka, vidnih putova ili mozga.

Pregled vidnog polja

  • Vidno polje Goldmann je pretraga koja daje informacije o vidnom polju oka. To je kinetička perimetrijska pretraga zato što ispitanik zapaža pomičnu značku koja može mijenjati intenzitet svjetlosti i veličinu. Ispitivanje ručno provodi medicinska sestra ili tehničar. Postoje mnoge bolesti u kojima dolazi do različitih ispada u vidnom polju od kojih su neke vezane za bolesti oka, vidnih putova ili mozga. Vidno polje po Goldmannu često u svojoj obradi traže specijalisti neurolozi isto kao i oftalmolozi. Danas postoje moderniji uređaji za određivanje vidnog polja kao što je Octopus koji omogućava preciznije praćenje ispada u vidnom polju.
  • Vidno polje Octopus je kompjutoriziran nalaz vidnog polja. Cjelokupna pretraga je kompjutorski vođena. Ispitanik zapaža statičke točke različitih intenziteta svjetla i veličine. Ovisno o bolesti koja se istražuje postoje specijalizirani programi za ispitivanje vidnog polja koji su usmjereni prema neurološkim ili oftalmološkim ispadima. Danas se u dijagnosticiranju i praćenju progresije ispada u vidnom polju kod glaukomske bolesti sve češće koristi Octopus koji je precizniji i osjetljiviji od vidnog polja po Goldmannu.